HOME             BENVINGUDA              CONCURS               ENTORN              INFORMACIÓ              CONCERTS               NOTÍCIES              ALUMNES              ARTISTES           CONTACTA   

PUIGCERDA MUSIC FESTIVAL COMPETITION

 15 min. de programa lliure

A - +18

B -15-17

C -9-14

 

Categoria A

Primer premi -           300€ 

Segon premi-             200€

Tercer premi-             150€

Categoria B

Primer premi -           200€

Segon premi-             150€

Tercer premi-             100€

Categoria C

Primer premi -           200€ 

Segon premi-             150€

Tercer premi-             100€

 Premis
 Categories